Влажност на дървесината

Игри

Информация за страница Влажност на дървесината

   Влажност на дървесината е едно от явленията, с които всеки ден се сблъскват хилядите потребители и специалистите в сферата на дърводелството. Без значение дали продуктът се използва за направата на навеси, беседки или други съоражения, нивото на влажност в никакъв случай не бива да е високо. Разбира се, не бива и дървесината да е прекалено суха, а да се намери правилният баланс за нейното отлично състояние. В тази връзка е важно да се отбележи, че промените на размерите на дървесината често са с неравномерен характер. Това донякъде се оказва сериозна пречка в хода на работата поради дименсионалната стойност на различните предмети. Други две типични явления при дървесината, които също като влагата не са желани, са съхненето и набъбването. Като се третира материалът по правилния начин, е възможно извличането на част от нейната влага по такъв начин, че той да е годен и пълноценен за употреба. Тази технология е не само популярна и известна, но и подробно описана в различните източници.

   В случая конкретно става дума за сушене на дървесината, което се налага при наличието на прекалено висок процент влажност на дървесината. В практиката са известни няколко основни вида изсушаване, благодарение на които тя се превръща в чудесен и подходящ продукт да изработката на разнообразни пособия. Достатъчно е само да се споменат мебелите за дома и офиса, а също така и меката мебел. Тя често пъти е направена именно от дърво, но това няма как да се случи без предварителното правилно третиране на материала. Талпите са пряко свързани с дървесината и именно те са тези, които се използват при правенето на мебели. Изобщо мебелната индустрия е тази, където дървесината намира едно от най-добрите си полета за изява. Не бива да се забравя, че влажност има почти навсякъде около нас, включително и във въздуха. Точно поради тази причина и единият от няколкото на брой типа сушене на материала е предназначен да се изчисти влагата, натрупана от въздуха. Освен това дървесината трябва да се суши на подходяща температура, защото в противен случай ще се стигне до прекалено силно изсушаване и като естествена последица от това – до превръщането на продукта в некачествена стока.

    Равновесната влажност на дървесината е налице единствено тогава, когато не се наблюдават някакви по-съществени отклонения и аномалии в атмосферата. Равновесието е налице именно защото влажността зависи от нивото, което в момента е характерно за въздуха. Затова и винаги има стремеж да се изравни нивото на влажност, а не от една страна – на въздуха или дървесината -  то да бъде по-високо. Така например ако нивото на влажност на въздуха е по-голямо от това на материала, тогава говорим за видимо овлажняване. В случай на обратното явление недвусмислено става въпрос за съхнене на дървото. Трябва да се направи всичко възможно да се намери правилният баланс и материалът да е годен за употреба, защото окончателното му съсипване в резултат на влагата е повече от гарантирано. За щастие има добре известни и изпитани технологии, благодарение на които да не се допуска скапването на материала и така той остава достъпен и траен за потребителите на пазара.

eXTReMe Tracker